ATBALSTS BIZNESA ATTĪSTĪBAI

2014-09-18 13:52

Hipotēku bankas finansējums biznesam ir praktiski noderīgs kredīta veids, kas tieši domāts vidējiem un maziem komersantiem, kuriem vajadzīgs kapitāls biznesa projektu realizācijai. Mikroaizdevumus piešķir Latvijas valsts mikrouzņēmumu Hipotēku bankas mikrokreditēšanas finansējuma programmas ietvaros, papildus tam potenciālās aizdevuma gala summas iespējamas līdz pat desmit tūkstošiem LVL (pārvēršot uz eiro tie ir 14 228,72), taču uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem pat līdz 5000 latu (7 114,36 EUR) ar 5 gadu aizdevuma termiņu. Par aizdevuma galvotāju vajag būt uzņēmuma īpašniekam.

 

Hipotēku bankas nosacījumi aizdevuma saņemšanai

Pastāv noteiktas vajadzības, kurām vajadzētu atbilst esošajam vai topošajam uzņēmumam, lai spētu rakstīt iesniegumu par valsts atbalstu no Hipotēku bankas izsniegtajiem mikrokredītiem. Finansējumam savam atbalsts biznesam var droši pieteikties tie, kas atbilst šādiem rādītājiem:

*firmas, kur strādā ne vairāk kā desmit darbinieki;

*vidējie un mazie uzņēmumi, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1.4 miljonus latu jeb 1 992 020,53 eiro;

*mikrouzņēmumu esošo parādsaistību summa finanšu iestādēs, Hipotēku un citās bankās nav lielāka par 50 tūkstošiem latu (71 143,59 eiro).

Kā arī finansiālā atbalsta iespējas iegūt Hipotēku bankas finansēto mikrokredītu ir biznesa uzsācējiem arī pirms mikrouzņēmuma reģistrēšanas. Nosacījums, ka divu mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam uz mikrokredīta pieprasījuma brīdi ir VSAOI vai nodokļu parādsaistības, banka aizdevumu neapstiprina. Mikroaizdevuma - finansējums biznesam - ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas naudas līdzekļu resursiem. Mikrokredīts ir garantēts atspēriena solis uzņēmējiem, kuriem ir vēlēšanās attīstīt saimniecisko darbību Latvijā .

Mikroaizdevuma saņēmējiem papildus pakalpojumi no Hipotēku bankas

Ikkatrs uzņēmējs, kas kļūst par Hipotēku bankas klientu, varēs ērti pārraudzīt aizdevuma konta pārskatu - maksājuma termiņu, % likmi, vēl neatmaksātās summas lielumu un citu informāciju Hipotēku bankas interneta bankas versijā HipoNet.lv. Par  internetbankas lietotāju iespējams bez maksas pieteikties Attīstības programmu konsultācijas centrā un Hipotēku bankas filiālēs visā Latvijā.

Valūtu darījumu pakalpojums ir aktīvs katram Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, turklāt valūtas konvertācija notiek pēc Hipotēkas bankas izvirzītajiem valūtas maiņas kursiem. Ja uzņēmums nodarbojas ar starptautisko vai vietējo tirdzniecību, banka klientiem piedāvā dokumentāro operāciju pakalpojumus. To sarakstā ir šādas darbības: bankas galvojums, dokumentu inkaso un akreditīvs. šis pakalpojums dos iespēju izvēlēties izdevīgāko norēķinu risinājumu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Hipotēku bankas klienti var izmantot ar privatizācijas sertifikātiem saistītus pakalpojumus: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, ieguldījumu un izsoles tirdzniecības speciālos kontus. Papildus pakalpojums ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem .