IEGŪSTI ATESTĀTU PAR VIDĒJO IZGLĪTĪBU RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLĀ.

2014-08-27 11:12

Patreiz viss attīstās, mainās, pilnveidojas, arī  izglītības sistēma piedzīvo šīs pārmaiņas. Mūsdienās mācību iestāžu izvēle ir ļoti liela. Pamatskolas, vidusskolas, profesionālās vidusskolas un arī tālmācības vidusskolas. Mācības tālmācībā lēnām kļūst par primāro izvēli izglītības iegūšanai. Tā ir iespēja mācīties tad, kad tev ir brīvais laiks. Ikviens , kas vēlas mācīties un uzkrāt pieredzi tālmācībā, kas vēlas apvienot darbu vai savu hobiju ar mācībām ir laipni aicināts pievienoties Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas kolektīvam. Tālmācībā apgūt var ne vien vidusskolas priekšmetus, gan pamatskolas, ja tas ir vieglāk bērnām. Rīgas 1. Tālmācības skola ir izveidota, lai ikviens, kurš to vēlas varētu iegūt izglītību. Tieši brīvība mācībās dod iespēju jebkuram interesentam apvienot jau varbūt ierastās ikdienas gaitas un darbus ar mācībām. Turklāt, pabeidzot mācības tālmācībā, tu iegūsi tādu pašu dokumentu par pamatskolas vai vidējās izglītības apguvi kā tie, kas priekšmetus apguva klātienē.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienē – tālmācībā.  Tālmācības mācību formu raksturo individuāls mācīšanās temps, speciāli nodrošināts iegūto sasniegumu novērtējums, kā  arī dažādu elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana mācību procesā. Mācību vidē "eSKOLA" ir atrodama plaša informācija skolēnam, kas nodrošina vērtējumu noskaidrošan interneta vidē.

Tālmācības priekšrocība ir tāda, ka gūt zināšanas iespējams tad, kad ir apņēmība un laiks to darīt. Ja esi izlēmis vidējo izglītību apgūt Rīgas 1.Tālmācības vidusskolā, varēsi izvēlēties, kurā no programmām uzsākt mācības – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā vai humanitārā un sociālā virziena programmā. Mācoties Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, mācību gada maksa ir 350 eiro, neatkarīgi no mācību programmas. Gadījumā, ja mācības skolā tiek piemēram, ziemā, katram skolēnam tiek sastādīts mācību gafiks un noteikti termiņi, kādos jāapgūst mācību priekšmeti un jānokārto ieskaites. Uzsākt mācības var jebkurā brīdī, nav jāgaida 1. septembris, lai sāktu mācīties. Svarīgi zināt, ka ik mēnesi ir nepieciešams apgūt 3 mācību priekšmetus. Pēc skolas beigšanas absolventam ir brīva izvēle nākamai mācību iestādes izvēlei Latvijā vai pasaulē. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola - skola, kas parādīs īsto ceļu!

Lai uzsāktu mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā, Pieteikties mācībām vari Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas mājas lapā aizpildot pieteikuma anketu, vai arī vari pieteikties klātienē, iepriekš sazinoties pa tālruni 20212200 vai rakstot e-pastu uz info@r1tv.lv. Mācies tālmācībā un pārliecinies, ka mācīties ir vienkārši un saprotami!